Szépirodalmi Folyóirat
"Szépszó és Értelem"
2006. augusztus 20.
V. évfolyam 8. szám
Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
nyitó oldal
archivum-szerzők
kiadó-szerkesztő

próza
versek
műfordítás
esszé-gondolatok
klasszikusaink
galéria
galambdúc

tudnivalók
költség hozzájárulás
gyorsposta


Ajánlott Honlapok

Amatőr Irodalmárok Klubja, fullextra
Ateista Forum
Aurin
Fantázia, Irodalom, 
Művészet
BARÁTOK
Irodalom. Művészet
Börzsönyi Helikon
Canadahun.com
Digitális Irodalmi
Akadémia
Hetedhéthatár
HUMANISTAmozgalom
HUNLIT
Irodalmi adatbázis
Irodalmi Rádió
Litera
Irodalmi Portál
Magyar Elektronikus
Könyvtár
Másképp látók
Rózsaméz
Rözseláng
Se-magyarok Foruma
Tiszatáj


Munkatársaink Honlapjai

Barczikay Zoltán
Batta Eszter
Berekméri-Virini Ágnes
Cserepes Andrea
Efraim Staub
Fülöp Katha
G. Ferenczy Hanna
Harmath Péter
Kamarás Klára
Kaskötő István
Kéri Katalin
Komlós Attila
Nagyszékely István
Polgár András
Szabolcs Piroska
Szöllősi Zoltán
T.Ágoston László
T.Fiser Ildikó
Váradi József
Végh Sándor


1956-2006
szerelem, erotika
Tartalom
Nyárutó*
         Új kenyér hava

Sokadmagával süt le ránk a Nap,
a víz felett is forr, reszket a lég,
s ha messze van a hűvös menedék,
elkel bizony a nagy szalmakalap.

A néma tarló izzik, szinte ég,
az aratás pompásan haladt,
s mesébe–illőn kéklő ég alatt
bárányfelhőt sem hord a messzeség.

A szőlődombon kereplő pereg,
az iszákban friss új–kenyér lapul,
mert őszre készül lassan Bertalan,

s a gólyafészek újra hangtalan,
hisz volt lakója messzire vonul,
ha a Szűz ad a Napnak új helyet.

               Kisszőlősi Szánthó Lóránt             

*Augusztus régi magyaros neve
Kattints, a kép nagyitható.
Cene gál István: Fényben
EPIPROLÓGUS

Boldog vagyok, hogy kortársa lehettem
Tersánszkynak, Ladányinak és néhány
hónapig József Attilának is.
Boldog vagyok, hogy láttam ezt a népet
kinyílni rom-hegyek csúcsán gyopáros 
szívósággal még rosszkedvünk telén is.
Boldog vagyok, hogy tanúja lehettem
annak a történelmi mozdulatnak,
mely azokat próbálta felemelni,
kiket porig alázott s megtiport a
századokon átcsörtető szegénység.

A háborúk, gazságok ellenére
nem szégyellem, hogy a huszadik század
költője voltam, amikor e földön
korántsem volt lángoszlop már a dalnok,
legföljebb rőzsetűz a melegedni
vágyó didergők millióinak
szolgálatában – ám sok köszönet
nem volt ezért azok között, akiknek
fárasztó volt a szent fa pengetése,
ezért gyújtóssá felaprítva önnön
pecsenyéjüket sütve eltüzelték.

                   ***


Baranyi Ferenc
József Attila díjas
kőltő-í
könyvajánló
Megjelent
Bánházy Péter
munkatársunk verses kötete
SZERELMEK KÖNYVE
címen
Kölcsey Ferenc
jeles mesterünk munkáira emlékeztetjük olvasóinkat a
KLASSZIKUSOK
rovatban

Cene gál István
festőművész
újabb műveiből közlünk egy gazdag válogatást a
GALÉRIÁN
.
Ingyenesen letölthető szépirodalmi kötetek és olcsó szakkönyvek a
Mercator Stúdió
Elektronikus Könyvkiadótól
Az e-könyvek növekvő népszerűsége környezetbarát jellegük mellett, főleg annak köszönhető, hogy a hagyományos nyomtatott könyvvel szemben rendkívül olcsók. Előállításuk gyors, az olvasóhoz, az internetről való letöltés segítségével korlátlanul terjeszthetők.
A Mercator Stúdió technikai és tudományos, kereskedelmi jellegű kiadványai mellett klasszikus írók, költők műveinek nyomtatásban már nem kapható munkáit költségtérítés nélkül juttatja el az olvasókhoz, valamint kortárs írók alkotásainak olcsó kiadását teszi lehetővé.

Ady I Arany I Bródy I Gárdonyi I Krudy I Madách
teljes munkái ingyenesen letőlthetők, CD-n is megőrizhetők.
www.akonyv.hu
további felvilágositást a szerző ad
22 év után, Kardos András, vers
A harmadik felvonás,
Kaskötő István, regény folytatás
A múzsa csókja, Németh Tibor, esszé
A segély, Kamarás Klára, próza
A szél gyermeke, Mastrantoni/Berekméri, regény fordítás
A szivárvány hídja, Erdei Éva, vers
A tudatlanság fája, Kerekes László, vers
Álom a nyárban, Ecsedi Év, vers
Amit magamba rejtek,
Móritz Mátyás, vers
Az éjszaka anyja, Karpáti Tibor, vers
Az enyhet adó, Placskó Lajos, próza
Balatoni alkony, Lelkes Miklós, vers
Bármerre nézek, Botz Domonkos, vers
Búcsúzóra, Fekete Anita, vers
Bús magyaros eclóga,
Horváth-Hoitsy Edit, vers
Egy szürke ház, G.Ferenczy Hanna, vers
Egy új világ, Németh Tibor,vers
Élettapasztalat, Uhrman Iván, vers
Eltékozolt évek, T.Ágoston László, próza
Embernek lenni, Kaskötő István, vers
Epiprológus, Baranyi Ferenc, vers
Epreskert, Fetykó Judit, regény folytatás
Érintések, Péter Erika, vers
Gyilkos dal, Bánházy Péter, vers
Hétköznapi derű, Dobrosi Andrea, vers
Hitetlen, Fetykó Judit, vers
Ingyen szerelem, Bányai Tamás, próza
Jelek, Jávorka Ágnes, vers
Kievi csirkemell, Polgár András, próza
Levelek, Sárhelyi Erika, vers
Margóra, Végh Sándor, vers
Nagyvárosban, Millei Ilona, vers
Nyári galamb, Aszalós Sándor, vers
Pillanat, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers
Pókháló, Ocsovszky László, próza
Qana, Kaskötő István, vers
Széki tánc, Jeney András, vers
Tények, Deaky Levente, vers
Történelemóra,
Laczkó Wass Róbert, vers
Világom, Némethy Mária, vers
Zebegényi bicikliút, Kajuk Gyula, vers

Galambdúc
Irodalmi Rádió
Kulturális Hirek
Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes

mi a néma, a közönséges magyarok vagyunk

.
Magyar
Elektronikus
Könyvtár
Fények és árnyak, Ligeti Éva
Két vers, Baranyi György
Szerelmet idézve, Szabolcs Piroska
Búcsú az élettől

Még igazán fel sem kelt a nap
és fájdalmam sokakkal közös
lett, - most már elhunytnak tartanak
- hírtelen minden olyan hűvös

Benned már nem háborog a vér
a sors most nem tudom merre vet
hogy az utadon most ki kísér
- bámulok csak a papír felett

A szembogarad, hát lecsukott
nem tudom, belőled mi marad
lesz sok szép beszéd, írás, lucsok
és ezerszám, görcsös gondolat

El is morzsolnak pár mű könnyet
és majd tettetik sokan a bút
díszkiadásban adnak könyvet
és talán kapsz egy mű koszorút

Ez a módszer, ez a kórtünet
pár magazin műsor elővesz
(nyomodban kaszás már nem üget)
emléked, három napig se lesz

I-vel írják majd a nevedet
és kutatják titkod titkait
jobb hogy ezt nem látod, - nevetek
- már fél napja annak: nem vagy itt

                                            Móritz Mátyás
                       ***    
Faludy György
1910. Szeptember 22.
2006. Szeptember 1.